Diễn Đàn

You need to log in to create posts and topics. Login · Register

[Thông Báo] Nội Quy Diễn Đàn

NỘI QUY DIỄN ĐÀN

I. NỘI QUY CHUNG & QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

Tất cả mọi người khi tham gia diễn đàn phải tuần thủ theo "Nội Quy" này :

Bài viết vi phạm có thể được chỉnh sửa phù hợp hoặc xóa và thành viên có thể bị xử lý (tùy theo mức độ vi phạm), mà BQT không cần thông báo trước

- Ban quản trị có thể quyền sử dụng bài viết của thành viên trong phạm vi Diễn đàn Shaiyatitanhmg.com và các khu vực liên quan khác để giúp cho mọi người dễ dàng tìm kiếm và đọc.Tác giả bài viết sẽ được nêu rõ hoặc trong nội dung bài viết có dẫn liên kết đến bài viết gốc.

Nội dung của nội quy có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết.

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT

✶ 1.Nội dung:

- Bài viết phải có nội dung phù hợp với các yêu cầu của diễn đàn. Nghiêm cấm các bài viết có nội dung về chính trị, tôn giáo, nội dung không lành mạnh, Phải tuân thủ pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Không gửi bài ở nhiều chuyên mục khác nhau.

Nghiêm cấm spam , chửi nhau, xúc phạm ( sẽ bị xử lý nặng )

✶ 2. Hình thức trình bày:

- Bài viết  phải sử dụng tiếng việt có dấu, In hoa, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy đúng theo chuẩn mực Tiếng Việt

Tiêu đề bài viết phải thể hiện được ngắn gọn nội dung của bài viết muốn trình bày.

Không trả lời bài viết một cách lạc đề, cố tình lái nội dung đang thảo luận sang nội dung không liên quan.

Khi đăng ảnh, tài liệu, video, buộc phải có mô tả...(Hình ảnh, Video phải rõ nét), tránh hiện tượng Copy của người khác đem lên diễn đàn.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN :

 1. Tên đăng ký (username, nick name):

Không được phép sử dụng tên có vị lãnh tụ, các anh hùng dân tộc, tôn giáo,... mang hàm ý đả kích phá hoại nhà nước.

Không được phép sử dụng tên thô tục, từ ngữ xấu, ký hiệu mật mã, khủng bố,....

Không được phép đặt tên có từ đồng âm các tên đăng ký của thành viên Ban Quản Trị, tên gọi chung của diễn đàn làm cho người đọc có hiểu nhầm về nội dung chính thức của diễn đàn, của thành viên Ban Quản Trị diễn đàn.

2. Ảnh đại diện (Avatar):

Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh đồi trụy, bạo lực, khủng bố.

- Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh mục đích quảng cáo.

Ban quản trị có thể can thiệp vào bất cứ hình thức nào không phù hợp với quy định của diễn đàn, hoặc có khả năng gây hại đến Shaiya HMG

IV. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM :

Khi phát hiện thành viên vi phạm trên diễn đàn, Ban quản trị có thể nhắc nhở công khai trên diễn đàn, hoặc sẽ gửi tin nhắn riêng cho thành viên đó. Nếu tiếp tục vi phạm lần thứ 2 sẽ xử lý theo quy định của diễn đàn. Trong trường hợp cấp bách mức độ vi phạm quá nặng. sẽ lập tức xử lý ngay.

Những bài viết không có dấu, tiêu đề không rõ sẽ bị xóa mà không cần thông báo.

Đối với thành viên cố tình đưa tài liệu, keylog, Virus, sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức.

Nếu thành viên cố tình viết nhiều bài viết không dấu sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức.